Tiroid ince iğne aspirason biyopsisi(İİAB) ile benign(iyi huylu) olduğu saptanış özellikle boğaz/boyun ağrısı, yutma güçlüğü, yabancı cisim hissiyatı(huzursuzluk), öksürük gibi şikayetlere neden olan nodüllerde,

Kozmetik rahatsızlık veren nodüllerde,

Aşırı otonom hormon salgılayan sıcak nodüllerde(tirotoksikoz),

Cerrahi yatakta nüks etmiş tiroid kanseri veya lenf nodlarında RF-ablasyon uygulanabilir.