• Laboratuar ve US sonuçları klinisyen tarafından değerlendirildikten sonra, tedavi endikasyonu bulunan hastalar işlem öncesi bir kez de işlemi yapacak hekim(çoğunlukla girişimsel radyolog) tarafından değerlendirilir ve işlem planlaması yapılarak işlemin zamanı belirlenir.
  • İşlem günü hastaların aç kalması gerekmez.
  • İşlem ameliyathane koşulları gerektirmez.
  • İşlem için hasta yatağa yatırılır, boyun bölgesi dezenfektan solüsyonla temizlenir ve işleme hazır hale getirilir.
  • Hekim steril koşullarda hazırlanarak , hasta başucuna oturur, US kılavuzluğunda sıklıkla boyun orta hattına çok ince iğne ile lokal anestezi uygular, bu sırada hasta sinek ısırığı kadar az bir acı hisseder.
  • Lokal anestezi uygulaması ardından işlemi gerçekleştirecek cihaza bağlı elektrot olarak adlandırılan iğne cilt üzerinden, US kılavuzluğunda ilgili nodüle ilerletilerek nodül içerisine yerleştirilir.
  • İğnenin nodül içerisine uygun yerleşimi sağlandıktan sonra, cihaz uygun parametrelerde çalıştırılarakablasyon işlemi başlatılır, iğnenin kademeli olarak geri çekilmesi ve yer değiştirilmesi ile birlikte nodülün tüm yüzeyine radyofrekans dalgaları uygulanarakablasyonişlemi tamamlanır.
  • Eğer uygulama yapılacak başkaca nodül varsa aynı işlem o nodüle de tekrarlanır.
  • İşlem sonunda ciltten çıkarılır, US ile tiroid ve çevre doku kontrol edilerek, sorun saptanmazsa giriş noktası bantla kapatılır.
  • İşlemden 6-8 saat sonrasında bandaj alınabilir.
  • İşlem sonrası olabilecek hafif ağrı, basit ağrı kesici ilaçlar ile rahatlıkla konrol altına alınabilir, morarma ve hafif şişlik gibi şikayetler ise 1-2 haftalık süreçte tamamen kaybolur.