Tiroit bezi; boyunda, soluk borusunun (trakea) her iki yanında yerleşmiş, sağ ve sol lob olarak adlandırılan iki ayrı bölüm ile bunları birleştiren ve isthmus adı verilen bir bölümden oluşan, kelebeği andıran bir salgı bezi tanımlanmaktadır.