Açılımı Radyofrekans Ablasyon olan RFA ; Radyofrekans dalgaları ile hücre ölümünün sağlanmasıdır. Radyofrekans Ablasyon tedavisi ameliyatsız guatr tedavisi olarak da adlandırılmakta olup; biyopsi işleminde olduğu gibi, elektrot olarak adlandırılan ince iğnenin nodül içerisine yerleştirilmesi ile yapılmaktadır. Burada amaç, nodül içerisine radyofrekans dalgaları göndererek nod&...

Tiroid ince iğne aspirason biyopsisi(İİAB) ile benign(iyi huylu) olduğu saptanış özellikle boğaz/boyun ağrısı, yutma güçlüğü, yabancı cisim hissiyatı(huzursuzluk), öksürük gibi şikayetlere neden olan nodüllerde, Kozmetik rahatsızlık veren nodüllerde, Aşırı otonom hormon salgılayan sıcak nodüllerde(tirotoksikoz), Cerrahi yatakta nüks etmiş tiroid kanseri veya lenf nodlarında RF...

Laboratuar ve US sonuçları klinisyen tarafından değerlendirildikten sonra, tedavi endikasyonu bulunan hastalar işlem öncesi bir kez de işlemi yapacak hekim(çoğunlukla girişimsel radyolog) tarafından değerlendirilir ve işlem planlaması yapılarak işlemin zamanı belirlenir. İşlem günü hastaların aç kalması gerekmez. İşlem ameliyathane koşulları gerektirmez. İşlem için hasta yatağa yatırılır, boyun ...

Öncelikle bilinmelidir ki; yapılacak ablasyon işlemi nodülü bir anda ortadan kaldırmayacakır. Amaç öncelikle mevcut şikayetlerde gerileme ve kaybolmayı sağlamaktır, nodül de zaman sürecinde kademeli olarak küçülecektir. Benigntiroid nodüllerinde RF-ablasyon sonrası en belirgin volüm kaybı ilk 1 aydadır ve nodülde %35-60 hacimsel küçülme beklenir. İlk 6 ay son...