"Guatrda tiroit hormon değerlerinde bozulma olmadığı sürece tedaviye gerek duyulmamaktadır. Tiroiditte muayene bulgularına göre hekim tarafından uygun tedavi seçilir. Nodüler guatrda tedavinin nasıl yapılacağı konusunda nodülden yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinin patoloji sonucu çok büyük önem taşır. Kanser tespit edilen veya kanserden şüphelenilen hastalara kesinlikle ameliyat yapılır. Kanser olmayan vakalarda ise nodülün boyutu,yerleşim yeri,büyümesi dikkate alınarak ilaçsız takip önerilebileceği gibi, ilaç tedavisi veya son yıllarda sonuçları bilimsel olarak kanıtlanmış radyofrekans ablasyon tedavi de planlanabilmektedir. Multinodüler (multipl nodüler, çok nodüllü) guatr tanısında ilaç tedavisine yanıt azdır, bu yüzden cerrahi öncesi radyofrekans ablasyon tedavisi tercih edilmektedir. 

Hipertiroidi tedavisinde, öncelikle kanda yüksek değerlerde bulunan tiroit hormonlarının normal düzeye getirilmesi için ilaç tedavisi başlanır; 1.5-2 ayda bir kontroller ile 1 yıl kadar tedaviye devam edilir. 1 yılın sonunda doktor tarafından uygun görülürse ilaç tedavisi, doz azaltılmak suretiyle, kesilebilir; ancak ilaç tedavisinin hastanın kendisi tarafından ve doktordan habersiz kesilmesi durumunda, hastalık yeniden alevlenebilir ve yapılan tüm tedavi boşa gitmiş olur. Eğer doktor tarafından tedavini kesilmesini takiben hastalık yine de tekrarlar ise, ilaç tedavisiyle hormon değerleri kontrol altına alınıp radyoaktif iyod tedavisi, radyofrekans ablasyon veya ameliyat planlanır. Son yıllarda cerrahi öncesi, radyofrekans ablasyon tedavisi tiroit bezi küçültülmek veya birkez seans ile nodülün yok edilmesi istenen hastalarda tercih edilmektedir. Radyofrekans ablasyon tedavi yönteminin, estetik açıdan ve ilaç kullanıma son verilmesi gibi avantajları olsa da cerrahi her zaman kesin çözümdür. Ameliyat ayrıca sıcak nodülü olan, ancak nodül çapı büyük olan hastalarda da tercih edilen bir tedavi seçeneğidir.

Radyoaktif iyod verilmeden 3 gün önce ilaçlar kesilir ve radyoaktif iyod aldıktan 3-4 gün sonra tekrar başlanır. Radyoaktif iyodun kanser yapıcı veya üreme sistemine zarar verici bir etkisi yoktur ancak radyoaktif iyod alımını takiben 6 aydan önce hamileliğe izin verilmez. Ayrıca; radyoaktif iyod alan hastaların % 80-90’nında ilk yıl içinde kalıcı tiroit bezi yetmezliğine bağlı hipotiroidi gelişir ve ömür boyu tiroit hormon ilacı almaları zorunluluğu ortaya çıkar. Hastalar bunu baştan bilmeli ve kabul etmelidirler. Hipotiroidi tedavisi “ömür boyu” sürecek bir ilaç tedavisidir. 6 ayda bir kontrole gidilerek doktor tarafından hormon düzeylerine göre ilaç dozunun ayarlaması yapılmalıdır. Hamilelikte ilaç dozunun özel olarak ayarlanması gerektiğinden, ilk ay içinde kontrole gidilmesi ihmal edilmemelidir. Tiroit ilaçları açken alınmalı; demir ilaçları, antiasitler veya kalsiyum ilaçları tiroit ilaçlarının emilimini bozdukları için, birlikte alınmamalıdır. "
“İyotsuz tuz” kullanılmalıdır. Ancak, ev halkının iyot alabilmesi de düşünülmelidir. Bu durumda yemekler tuzsuz yapılmalı; hasta iyotsuz, ev halkı ise iyotlu tuz kullanmalıdır.