Açılımı Radyofrekans Ablasyon olan RFA ; Radyofrekans dalgaları ile hücre ölümünün sağlanmasıdır.

Radyofrekans Ablasyon tedavisi ameliyatsız guatr tedavisi olarak da adlandırılmakta olup; biyopsi işleminde olduğu gibi, elektrot olarak adlandırılan ince iğnenin nodül içerisine yerleştirilmesi ile yapılmaktadır. Burada amaç, nodül içerisine radyofrekans dalgaları göndererek nodülün harap olmasını sağlamaktır.