Öncelikle bilinmelidir ki; yapılacak ablasyon işlemi nodülü bir anda ortadan kaldırmayacakır. Amaç öncelikle mevcut şikayetlerde gerileme ve kaybolmayı sağlamaktır, nodül de zaman sürecinde kademeli olarak küçülecektir.

Benigntiroid nodüllerinde RF-ablasyon sonrası en belirgin volüm kaybı ilk 1 aydadır ve nodülde %35-60 hacimsel küçülme beklenir. İlk 6 ay sonunda ise volümsel küçülme %50-85 oranında gerçekleşir.

Kistik nodüllerde ilk aylarda küçülme çok daha belirgindir.

Otonom fonksiyon gösteren nodüllerde(sıcak nodüller), işlem sonrasında şikayetler belirgin olarak gerilemekte, tekrarlama olasılığı diğer nodüllere oranla biraz daha yüksektir.