Açılımı Radyofrekans Ablasyon olan RFA ; Radyofrekans dalgaları ile hücre ölümünün sağlanmasıdır.

Radyofrekans Ablasyon tedavisi ameliyatsız guatr tedavisi olarak da adlandırılmakta olup; biyopsi işleminde olduğu gibi, elektrot olarak adlandırılan ince iğnenin nodül içerisine yerleştirilmesi ile yapılmaktadır. Burada amaç, nodül içerisine radyofrekans dalgaları göndererek nodülün harap olmasını sağlamaktır.
    
Tiroid ince iğne aspirason biyopsisi(İİAB) ile benign(iyi huylu) olduğu saptanış özellikle boğaz/boyun ağrısı, yutma güçlüğü, yabancı cisim hissiyatı(huzursuzluk), öksürük gibi şikayetlere neden olan nodüllerde,    

Kozmetik rahatsızlık veren nodüllerde,    

Aşırı otonom hormon salgılayan sıcak nodüllerde(tirotoksikoz),    

Cerrahi yatakta nüks etmiş tiroid kanseri veya lenf nodlarında RF-ablasyon uygulanabilir.