a) Guatr : Tiroit bezinin büyümesine verilen isimdir.  Tiroit bezi normal boyutlarının üzerine çıkacak şekilde büyümüş olması durumudur ancak, hormon salgısında bir değişiklik sözkonusu olmadığı sürece herhangi bir belirtiye neden olmamaktadır.

b) Nodül (Nodüler Guatr) : Tiroit bezinin içinde normal dışı doku oluşması durumudur. Tiroit bezi içinde oluşan ve bezin normal dokusuna benzemeyen anormal dokulardır. Nodüller için en önemli risk, tiroid kanserine yol açmasıdır (%5). Nodüller tek veya çok nodül (multipl nodül) olarak bulunmaktadır. Tiroid sintigrafisi bulgularına göre soğuk, sıcak ve ılık nodül olarak 3’e ayrılırlar. Soğuk nodüllerde kanser oranı, diğerlerine göre daha fazladır.

c) Tiroidit : Tiroit bezinin iltihabına verilen isimdir.

d) Hipertiroidi : T3 ve T4 hormonlarının aşırı salgılanması durumudur. Tiroit bezinden aşırı tiroit hormonu (T4 ve T3) salgılanmasıyla oluşan bir hastalıktır; “Tirotoksikoz” olarak da adlandırılmaktadır. Nedenleri arasında Graves hastalığı (nedeni bilinmeyen otoimmun bir hastalıktır; vücut, kendi tiroit bezi dokusunu yabancı doku olarak algılar ve tiroit bezine karşı TSH reseptör (alıcı) antikoru üretir ve bu antikorlar tiroit bezini uyararak aşırı hormon salgılanmasına yol açar), Toksik Nodüler Guatr (tiroit bezindeki sıcak bir nodülden aşırı hormon salgılanması), Tiroiditler, Aşırı İyot alınması ve Aşırı tiroit hormonu alınması 
(Tiroit hormonu içeren ilaç kullanımıyla) yer almaktadır."

e) Hipotiroidi : T3 ve T4 hormonlarının az salgılanması durumudur. Tiroit bezinin az hormon salgılaması,dolayısıyla az çalışması nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Nedenleri arasında Hashimoto Tiroidit (Tiroit bezinin, nedeni bilinmeyen bir şekilde hasara uğraması sonucu önce guatr görülen sonra tiroit bezinin küçülmesiyle seyreden bir hastalık); Tiroit bezi ameliyatları (ameliyat sonrası hormon salgılayacak dokunun kalmaması sonucu gelişir); Radyoaktif iyod tedavisi (bu tedavi sonucunda tiroit bezi tahrip olduğu için hormon salgılayacak tiroit dokusu kalmamıştır); nadir olarak bazı ilaçlar ve baş /boyun bölgesine yapılan radyoterapi (ışın tedavisi) sayılabilmektedir.